องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      146 คน

สถิติเดือนนี้:   3457 คน

สถิติปีนี้:        41187 คน

สถิติทั้งหมด: 183810 คน

กลับ
Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    ประกาศ จัดตั้งอบต.นากอก
...
ไฟล์แนบ
    ป๊อบอับ Pop Up
ป๊อบอับ Pop Up หน้าแรก...
ไฟล์แนบ
    ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู
...
ไฟล์แนบ
    ผังเมืองหนองบำลำภู
...
ไฟล์แนบ
    รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง มท 0808 2 ว1095
...
ไฟล์แนบ
    ข้อบัญญัข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
...
ไฟล์แนบ
    ระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่น62
...
ไฟล์แนบ
    รายงานควบคุมภายใน 2562
...
ไฟล์แนบ
     ข้อมูลที่ตั้ง อปท. ทั่วประเทศ
 ข้อมูลที่ตั้ง อปท. ทั่วประเทศ...
ไฟล์แนบ
    ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563...
ไฟล์แนบ
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
...
ไฟล์แนบ
    อำนาจหน้าที่ของ อบต
อํานาจหน้าที่ของ อบต. อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2542) ...
ไฟล์แนบ
    อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เ...
ไฟล์แนบ
    รายงานค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561
รายงานค่าใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ********************************** -ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  จำนวน  78,500,000...
ไฟล์แนบ
    แผนผังขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
แผนผังขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ...
ไฟล์แนบ
    ช่องทางการติดต่อ/ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ/ร้องทุกข์ ของ อบต.นากอก งานที่ให้บริการร้องทุกข์ ธุรการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ขอบเขตการให้บริการ สถานที่/...
ไฟล์แนบ
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้ารการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต นากอกประจำปี 2561
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้ารการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต นากอกประจำปี 2561...
ไฟล์แนบ
    ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ทะเบียน(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เขตเลือกตั้ง ตำบลนากอก  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู โฟล์Ms Word...
ไฟล์แนบ
    ทะเบียนประวัติผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น ชื่อ / นามสกุล      นายวุฒิพงษ์     นิลนามะ วันเดือนปีเกิด        25    มกราคม     2514  &n...
ไฟล์แนบ
    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๐...
ไฟล์แนบ
 
จำนวนรายการทั้งหมด 27 หน้า 1/2 First  Previous    Next  Last