องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      146 คน

สถิติเดือนนี้:   3457 คน

สถิติปีนี้:        41187 คน

สถิติทั้งหมด: 183810 คน

กลับ
ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
11 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อหาแนวทางข
ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลนากอก
06 กรกฎาคม 2567
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่น
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลค่ายเยาวชนหุ่นยนต์ ด้านนวัตกรรม หุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ หุ่นยนต์ภารกิจ ครั้งที่ 3
03 กรกฎาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ครั้งที่ 2/2567
21 มิถุนายน 2567
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่คนพิการและผู้ดูแลคน
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (อบรมทำขนมไทยขนมเปียกปูนกะทิสด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 มิถุนายน 2567
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็ว เพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตำบลนากอก
23 พฤษภาคม 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
09 พฤษภาคม 2567
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
01 พฤษภาคม 2567
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตามโครงการ สถานีสูบน้ำด้ว
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตามโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก
30 เมษายน 2567
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทา
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
29 เมษายน 2567
ประชุมหารือเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาคนวิกลจริตคน
ประชุมหารือเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาคนวิกลจริตคนคลุ้มคลั่งและปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนากอก
26 มีนาคม 2567
ประชุมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไชเคิล หมู่บ้านต้น
ประชุมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไชเคิล หมู่บ้านต้นแบบ ณ ศาลากลางบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 22
22 มีนาคม 2567
กีฬาฟุตซอล “เก่งและดีคัพ” ตามโครงการวัยรุ่นยุค
กีฬาฟุตซอล “เก่งและดีคัพ” ตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใฝ่เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประจำปี 2567
18 มีนาคม 2567
พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้
พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
01 มีนาคม 2567
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบรอบ 59 ปี และมหกรรมของ
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบรอบ 59 ปี และมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองแห่งเกษตรพอเพียง
21 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา เกลียวสัมพันธ์ ประชาชนท
ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา เกลียวสัมพันธ์ ประชาชนท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง ครั้งที่ 16 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐ
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์
08 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
25 ธันวาคม 2566
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ดอกเสี้ยวเกมส์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ดอกเสี้ยวเกมส์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6
14 ธันวาคม 2566
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์พัฒ
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
05 ธันวาคม 2566
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ เนื่องในโอกาสวัน
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ตำบลนากอก รุ่นที่ 4 และ 5
31 ตุลาคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ตำบลนากอก รุ่นที่ 3
27 ตุลาคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ตำบลนากอก รุ่นที่ 2
25 ตุลาคม 2566
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พร
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ตุลาคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ตำบลนากอก รุ่นที่ 1
23 ตุลาคม 2566
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระ
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
13 ตุลาคม 2566
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวง
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
12 ตุลาคม 2566
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการของสถานี
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า กรณีอบต.ดำเนินการเอง และกลุ่มผู้ใช้น้ำดำเนินการเอง
06 ตุลาคม 2566
ร่วมประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างบุกรุ
ร่วมประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนากอก
29 กันยายน 2566
ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีบุญข้า
ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีบุญข้าวสาก) 1 งานบุญ 1 งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ประเพณีบุญเดือน 10 ของชาวอีสาน
25 สิงหาคม 2566
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเปิด
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเปิดบ้านสานฝันสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
22 สิงหาคม 2566
ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้า
ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอศรีบุญเรือง (พชต.)
18 สิงหาคม 2566
โครงการฝึกอบรมออกแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอก
โครงการฝึกอบรมออกแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
17 สิงหาคม 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริกา
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู
12 สิงหาคม 2566
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
09 สิงหาคม 2566
กิจกรรมจิตอาสา มอบอุปกรณ์ตัดผม ทำความสะอาดและท
กิจกรรมจิตอาสา มอบอุปกรณ์ตัดผม ทำความสะอาดและทาสี ตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด "คืนคนดีสู่สังคม"
28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
25 กรกฎาคม 2566
โครงการและกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพร
โครงการและกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
21 กรกฎาคม 2566
โครงการฝึกแผนเผชิญเหตุภาวะวิกฤติทางสังคม จังห
โครงการฝึกแผนเผชิญเหตุภาวะวิกฤติทางสังคม จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในพื้นที่ตำบลนากอก
06 กรกฎาคม 2566
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 มิถุนายน 2566
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำ
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณปี 2566
30 มิถุนายน 2566
โครงการฝึกอบรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภ
โครงการฝึกอบรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ และสารป้องกันขับไล่แมลง ประจำปี2566
03 มิถุนายน 2566
พิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถ
พิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม 2566
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกเข้าทำลายพื
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลนากอกและในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง
25 พฤษภาคม 2566
ตรวจเยี่ยมตำบลนากอก ตามแผนการตรวจเยี่ยมอปท.ในพ
ตรวจเยี่ยมตำบลนากอก ตามแผนการตรวจเยี่ยมอปท.ในพื้นที่เพื่อประชุมหารือแนวทางบูรณาการทำงานรวมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
08 พฤษภาคม 2566
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเ
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง
11 เมษายน 2566
เปิดโครงการรณรงค์และตั้งจุดบริการประชาชนในช่ว
เปิดโครงการรณรงค์และตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์บริการประชาชน
24 มีนาคม 2566
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์กรปกครอง
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มีนาคม 2566
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลนากอก จัดประช
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลนากอก จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
01 มีนาคม 2566
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบรอบ 58 ปี และมหกรรมของ
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบรอบ 58 ปี และมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองแห่งเกษตรพอเพียง และรำบวงสรวงบูชาศาลหลักเมือง
27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหารท้
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy”
24 มกราคม 2566
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลนากอก จัดประช
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลนากอก จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
24 ธันวาคม 2565
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ร
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ร่วมกันบันทึก MOU ทุกภาคส่วน และx-Ray กลุ่มเป้าหมาย
08 ธันวาคม 2565
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเ
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬา อบต.นากอก
06 ธันวาคม 2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวั
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 พฤศจิกายน 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
13 ตุลาคม 2565
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระ
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
29 กันยายน 2565
ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามกา
ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
23 กันยายน 2565
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบั
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
08 กันยายน 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ 2565
31 สิงหาคม 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22 สิงหาคม 2565
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการ
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนในชุมชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
17 สิงหาคม 2565
มอบอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่ง
มอบอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลนากอก
05 สิงหาคม 2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
22 กรกฎาคม 2565
โครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดเพื่อ
โครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดเพื่อสร้างจิตสำนึกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตำบลนากอก
24 มิถุนายน 2565
การตรวจนิเทศงานเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำค
การตรวจนิเทศงานเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 หลักสูตรนักชงมืออาชีพ
25 พฤษภาคม 2565
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพเยาวชน ค
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจห่างไกลยาเสพติด
12 พฤษภาคม 2565
การจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประ
การจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
06 พฤษภาคม 2565
มอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงที
มอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ รพ.สต.นากอก ตามโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก
28 เมษายน 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไ
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
25 มีนาคม 2565
ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาโคกม่วงทองเกมส์ ณ สนามโร
ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาโคกม่วงทองเกมส์ ณ สนามโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ของศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 6
17 มีนาคม 2565
ซักซ้อมความเข้าใจ ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและคว
ซักซ้อมความเข้าใจ ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ อบต.นากอก
04 มีนาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพป
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
14 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และนายกแถ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และนายกแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
30 ธันวาคม 2564
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 25
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2564 ระหว่่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประชุมชี้แจง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางตาม
ประชุมชี้แจง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนากอก
17 ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ร่วมทำกิจกรรม จิตอา
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ทางสาธารณประโยชน์
24 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
19 พฤศจิกายน 2564
เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิก
เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
12 พฤศจิกายน 2564
ต้อนรับคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผล ชมรมTO BE NUMBER ONE
ต้อนรับคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผล ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม อบต.นากอก ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
22 กันยายน 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Strong จิตพอเพียงต้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
22 กันยายน 2564
 เปิดสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจัง
เปิดสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด (Local Quarantine) ณ โดม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านโคกล่าม
22 กันยายน 2564
อบรมโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (OTOS) ประจำ อบต.
อบรมโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (OTOS) ประจำ อบต.นากอก เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
22 กันยายน 2564
 ร่วมประชาคม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้
ร่วมประชาคม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ตำบลนากอก ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโคกล่าม
31 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระน
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
01 ธันวาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ
กิจกรรมจิตอาสาเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ โดยการกำจัดวัชพืช และสิ่งที่กีดขวางทางเดิน ของน้ำในห้วย ลำคลอง
18 พฤษภาคม 2564
สปอตประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
สปอตประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 สื่อสารความรู้ และสปอตประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และพื้นที่สีส้ม สื่อสารความรู้
04 ตุลาคม 2564
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
22 กันยายน 2564
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 กันยายน 2564
โครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกต้นแบบอาหารท้องถิ่
โครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกต้นแบบอาหารท้องถิ่นบนฐานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สำหรับต่อยอดเป็นสำรับอาหารประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ถนนคนเดินหนองบัวลำภู
27 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสานสายใย ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มกราคม 2564
10 พฤศจิกายน 2563
รับมอบรางวัล พชอ. การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านต
รับมอบรางวัล พชอ. การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2563 และร่วมเวที่เสวนา การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
26 ตุลาคม 2563
น้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคต พระบ
น้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพรัจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
17 ธันวาคม 2563
ลงนามรับมอบงานก่อสร้างโครงการฝายลำน้ำพวย บ้าน
ลงนามรับมอบงานก่อสร้างโครงการฝายลำน้ำพวย บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลนากอก
14 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 มีนาคม 2562
วัดป่าพุทธศิลาอาสน์ มรดกพุทธสถานแหล่งธรรมมะ
วัดป่าพุทธศิลาอาสน์ มรดกพุทธสถานแหล่งธรรมมะ