องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      153 คน

สถิติเดือนนี้:   3464 คน

สถิติปีนี้:        41194 คน

สถิติทั้งหมด: 183817 คน

กลับ
 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็ว เพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตำบลนากอก


เมื่อ [14 มิถุนายน 2567]

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นากอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็ว เพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ตำบลนากอก ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง โรงพยาบาลศรีบุญเรือง กำนันตำบลนากอก รพ.สต.นากอก รพ.สต.บ้านนาหนองทุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 6 โดยมีนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการจัดโครงการเพื่อ
1.จัดตั้งทีมเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลนากอก ประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหน่วยงานหรือเครือข่ายในบันทึกความตกลงนี้
2.ร่วมค้นหากลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพหรือผู้ที่อยู่ในบัญชีต้องสงสัย ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก 23 หมู่บ้าน และจัดทำแผนผัง/ที่ตั้ง สถานที่พักพิงกลุ่มเป้าหมาย
3.จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
4.สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนากอกอย่างยั่งยืน
5.การลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด และผลกระทบจากยาเสพติดการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่ตำบลนากอกให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งปล่อยแถวชุดเคลื่อนที่เร็วตำบลนากอก

1).

ดูขนาดภาพจริง
2).

ดูขนาดภาพจริง
3).

ดูขนาดภาพจริง
4).

ดูขนาดภาพจริง
5).

ดูขนาดภาพจริง
6).

ดูขนาดภาพจริง
7).

ดูขนาดภาพจริง
8).

ดูขนาดภาพจริง
9).

ดูขนาดภาพจริง
10).

ดูขนาดภาพจริง
11).

ดูขนาดภาพจริง
12).

ดูขนาดภาพจริง
13).

ดูขนาดภาพจริง
14).

ดูขนาดภาพจริง
15).

ดูขนาดภาพจริง
16).

ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่