องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      153 คน

สถิติเดือนนี้:   3464 คน

สถิติปีนี้:        41194 คน

สถิติทั้งหมด: 183817 คน

กลับ


เมื่อ [08 มิถุนายน 2566]
 
ที่มา:  คลิกที่นี่
ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
...
04 มิถุนายน 2567 เวลา22:31:08
โครงการหนูน้อยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565
โครงการหนูน้อยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565...
20 มิถุนายน 2566 เวลา20:57:48
โครงการปลูกผักรักโลก 2565
โครงการปลูกผักรักโลก 2565...
20 มิถุนายน 2566 เวลา20:57:18
โครงการปฐมวัยใส่ใจวิถีพุทธ
โครงการปฐมวัยใส่ใจวิถีพุทธ...
20 มิถุนายน 2566 เวลา20:56:50
มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่...
20 มิถุนายน 2566 เวลา20:56:13
ผู้นำชุมชนและอาศาสมัครชุมชนเฝ้าระวังตามมาตรการความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้นำชุมชนและอาศาสมัครชุมชนเฝ้าระวังตามมาตรการความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
20 มิถุนายน 2566 เวลา20:55:36
จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงฯ ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหนองทุ่มได้จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงฯ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก...
09 มิถุนายน 2566 เวลา17:57:18
ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่วนมากจะพบในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน กันยายน ซึ่งเป็นฤกูฝนของทุกๆ ปี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันตามหมู่...
08 มิถุนายน 2566 เวลา22:46:43
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริงยะธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ให้กับเด็ก เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย ให้มีจิตสำนึกในการอ...
08 มิถุนายน 2566 เวลา20:34:56
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนในชุมชน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนในชุมชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินโครงการโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด...
08 มิถุนายน 2566 เวลา18:57:28
ตรวจตลาดนัด การป้องการโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019- ฉีดพ่นยาตามหมู่บ้านพร้อมและสำนักงานอบต.นากอก
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการค้นหา เฝ้าระวัง คัดกรองประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน...
08 มิถุนายน 2566 เวลา22:58:11
จำนวนรายการทั้งหมด 11 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last