องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      154 คน

สถิติเดือนนี้:   3465 คน

สถิติปีนี้:        41195 คน

สถิติทั้งหมด: 183818 คน

กลับ


เมื่อ [09 มีนาคม 2565]
 
ที่มา:  คลิกที่นี่
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน...
08 ธันวาคม 2565 เวลา22:20:56
แบบประเมินพิจารณาเลื่อนขั้น 2565/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน
แบบประเมินพิจารณาเลื่อนขั้น 2565/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน...
27 กันยายน 2565 เวลา18:29:03
แผ่นพับ
...
06 กรกฎาคม 2565 เวลา20:30:01
คำสั่ง/ประกาศ การรักษาราชการแทน
คำสั่ง/ประกาศ การรักษาราชการแทน...
05 กรกฎาคม 2565 เวลา22:50:01
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566...
05 กรกฎาคม 2565 เวลา18:46:31
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2565
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
02 พฤษภาคม 2565 เวลา18:30:32
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
...
11 มีนาคม 2565 เวลา22:59:51
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 (ของปี 2564)
...
25 มีนาคม 2565 เวลา22:41:46
แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างแรงจูงใจพนักงานของ อบต.นากอก   
แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และสร้างแรงจูงใจพนักงานของ อบต.นากอก    ...
08 มีนาคม 2565 เวลา21:19:50
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
...
07 พฤษภาคม 2564 เวลา21:30:58
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
...
07 พฤษภาคม 2564 เวลา21:12:07
แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
...
08 มิถุนายน 2563 เวลา21:00:15
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
...
08 มีนาคม 2565 เวลา21:21:23
งานการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
...
08 มิถุนายน 2563 เวลา20:57:36
แผนการจัดการองค์ความรู้
...
08 มีนาคม 2565 เวลา21:22:51
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
...
31 สิงหาคม 2563 เวลา23:16:40
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนากอก
...
08 มีนาคม 2565 เวลา22:58:06
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่งงาน
...
08 มิถุนายน 2563 เวลา20:36:56
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
...
08 มีนาคม 2565 เวลา21:27:20
จำนวนรายการทั้งหมด 19 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last