นายก อบต.

นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ปลัด อบต.

นางสาวคณานิตย์ ทองเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
รองปลัด อบต.

นางสาววิลัดดา ภูติวัฒน์
รองปลัด อบต.นากอก
ปฏิทิน
January 2019
อ. จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

PostHeaderIcon รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

    ประกาศการจัดทำแผนก

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

    ปี 2560 ประกาศสอบราคาซ
ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยว่า...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ
  โครงการวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ บ้านโคกม่วง  หมูที่ 4...
ไฟล์แนบ
    ประกาศสอบราคาซื้อ
 

ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร...
ไฟล์แนบ

    ปี2560 ตารางแสดงวงเงิ
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง...
ไฟล์แนบ
    บันทึกคณะกรรมการเป
   บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการย้ายหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังไฟเบอร์กลาส๔ลูก) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒...
ไฟล์แนบ
    ประกาศสอบราคาซื้อ

โครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยว่า 85 ...
ไฟล์แนบ

    ประกาศรายชื่อผู้ชน

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน

...
ไฟล์แนบ
    ปี2560 ตารางแสดงวงเงิ
 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10  จำนวน  2  ซุ้ม...
ไฟล์แนบ
    ประกาศประมูลขายทอด
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน  35  รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า...
ไฟล์แนบ
    ประกาศสรุปผลการจัด
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...
ไฟล์แนบ
    ประกาศผู้ชนะการเสน

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1ไฟล์แนบ

    ปี2561ตาราง ปปช.07ตาราง

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  รัชกาลที...
ไฟล์แนบ

    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ

คุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ไฟล์แนบ

    ประกาศประกวดราคาจั

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  ไฟล์แนบ

    ประกาศผู้ชนะการเสน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

ไฟล์แนบ
    ปี 2561ตารางแสดงวงเงิ

จ้างเหมารถปรับอากาศ  2 ชั้น

...
ไฟล์แนบ
    ประกาศและเอกสารประ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย...
ไฟล์แนบ

    ประกาศและเอกสารประ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง ,ผ้าคลุมเต็นท์

...
ไฟล์แนบ
    ร่างประกาศและร่างเ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ...
ไฟล์แนบ

    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  (หินคลุก)

...
ไฟล์แนบ
    ปี2561ตารางแสดงวงเงิน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนงาม หมู่ที่ไฟล์แนบ

    ปี2561ตารางแสดงวงเงิน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าปากเป่ง หมู่ที่ไฟล์แนบ

    ประกาศสรุปผลการจัด
 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
ไฟล์แนบ
    ประกาศองค์การบริหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

...
ไฟล์แนบ
    ประกาศประกวดราคาซื
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบกระบะเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้...
ไฟล์แนบ
    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน...
ไฟล์แนบ

    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ

-โครงการปรั...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ประกาศผู้ชนะ โค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 11

...
ไฟล์แนบ
     ปี 2561 ตารางแ สดงวงเง

ไฟล์แนบ

    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สถานีสูบน้ำ บ้านโนน...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ
...
ไฟล์แนบ
    ปี2561 ประกาศผู้ชนะ โค

โครงการก่อสร้างคัดแยกขยะเป็นอาคารรวบรวมขยะอันตราย จากชุ...
ไฟล์แนบ

    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะเป็นอาคารรวบรวมขยะ...
ไฟล์แนบ

     ปี 2561 ประกาศผู้ชนะ โ
  โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก<...
ไฟล์แนบ
    ตาราง ปปช.01

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ) ม.3 , ม.6 , ม.9 , ม.21 , ม.22

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ จำนวน ไฟล์แนบ

    2561 ประกาศราคากลาง+ปป
ประกาศราคากลาง 2561 แบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนากอกคำ หมู่ที่ 20 ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 แบบ ปปช.01+ โครงกา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเพื่อการเกษตร บ้ายวังไฮ หมู่ที่ 5

...
ไฟล์แนบ
    2561ประกาศราคากลาง+ปป
ประกาศราคากลาง 2561 แบบ ปปช.01 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ประกาศราคากลาง+

ประกาศราคากลาง 2561

แบบ ปปช.01  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านกุดดุกไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนข่า หมูที่ 7

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ประกาศประกวดรา

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นากอก

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ประกาศผู้ชนะกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรังปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่19

...
ไฟล์แนบ
    ปี2561 ประกาศผู้ชนะ,
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมเจริญ...
ไฟล์แนบ
    ปี2561 ตารางแสดงวงเงิ
    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 19...
ไฟล์แนบ
    โครงการซ่อมสร้างถน

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราเ...
ไฟล์แนบ

     ปี 2561 ประกาศผู้ชนะกา
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นากอก...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ประกาศผู้ชนะ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกล่าม  ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ประกาศรายชื่อผ
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ตามเอกสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2560  ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 13ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแก    หมู่ที่ 6ไฟล์แนบ
    ปี2561 ประกาศผู้ชนะ,
จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก.....
ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศรายงานกา

 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร ๑.) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561.ประกาศผู้ชนะ

   โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้ว

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ,
  จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561 ตารางแสดงวงเงิ

  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ประกาศผู้ชนะ,

โครงการปรับปร...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ประกาศผู้ชนะ

โครงการก่อสร้างอา...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561, ปปช.01 ตารางแสดง
 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้ว...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า  8...
ไฟล์แนบ

    ปี2561 ปปช.01, ตารางแสดงว
  โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านห้วยบ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ.
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมเจริญ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2561.ประกาศผู้ชนะ
 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนา...
ไฟล์แนบ
    ปี2561 ประกาศผู้ชนะ
 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักงาน องค์การบริ...
ไฟล์แนบ

    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ,

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สถานีสูบน้ำ บ้านท่าปา...
ไฟล์แนบ

    ปี 2561 ประกาศผูชนะ โคร
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 22...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ
 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     บ้าน...
ไฟล์แนบ
    บันทึกคณะกรรมการเป
  บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน บ้านแก หมู่ที่ ๖...
ไฟล์แนบ
    บันทึกคณะกรรมการเป

  บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงดารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าปากเป่ง หมู่ที่ ๑๖

...
ไฟล์แนบ
    บันทึกคณะกรรมการเป
  บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสนั่น...
ไฟล์แนบ
    บันทึกคณะกรรมการเป
  บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าวารี หมู่ที่ ๑๗...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ
 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม  ...
ไฟล์แนบ
    ปี2560 ตารางแสดงวงเงิ
  โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ...
ไฟล์แนบ
    ประกาศสอบราคาจ้าง
  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที...
ไฟล์แนบ
    ปี2561,ประกาศผู้ชนะ
 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านห้วยบ่อ ทอง หมู่ที...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ
  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง นภ.3030  ...
ไฟล์แนบ
    ประกาศรายชื่อผู้ชน
  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนาหนองทุ่ม  หมู่ที่  13...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ
 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ...
ไฟล์แนบ

    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ,

จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง

...
ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้กับสถานีสูบน้ำด้...
ไฟล์แนบ

    ปี2561, ประกาศผู้ชนะ
 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกม่วง ไฟล์แนบ
    ปี 2562 ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดทรงธรรมเจริญ...
ไฟล์แนบ
    ปี 2560 ตารางแสดงวงเงิ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุขเกษมไฟล์แนบ

    ประกาศแจ้งการประเม

ประกาศแจ้งการประเมิณเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562ไฟล์แนบ

    ปี2561ประกาศใช้ราคากล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสนั่น หมู่ 10...
ไฟล์แนบ
    สอบราคาจ้างเหมาโคร
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๘ ...
    สอบราคาจ้างเหมาโคร
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนข่า  หมู่ที่ ๗ ...
    ร่างประกาศและร่างเ


จำนวนรายการทั้งหมด 98 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

เข้าสู่ระบบ

คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก / จัดการ

สถิติการใช้งาน
ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน
สถิติวันนี้:      64 คน
สถิติเดือนนี้:   1394 คน
สถิติปีนี้:        1394 คน
สถิติทั้งหมด: 96890 คน
อบต.นากอกโพลล์
 คุณพอใจเว็บเราหรือไม่
ไม่เอาไหนเลย
ค่อนข้างพอใจ
พอใจมาก
 ท่านพอใจเนื้อหา บริการของเราแค่ไหน?
ยอดเยี่ยม ให้5ดาว
เหมาะสมดีครับ
ค่อนข้างพอใจ
ก็พอใช้ได้
น่าจะปรับปรุงในบางส่วน
กิจกรรมสัมพันธ์
Link
Contact Info
an image
Nakok LocalAdmin.
Sribunrueng Nongbualumpoo, NV 12345
Email: info@nakoksao.go.th

Msn: bally_jung@hotmail.com
Phone: (123) 456-7890
Fax: (123) 456-7890